Wanneer uw bedrijf stil komt te liggen door schade, heeft u even geen inkomsten meer. Uw vaste lasten lopen echter gewoon door. Deze verzekering dekt uw misgelopen nettowinst, de vaste kosten én de extra kosten voor bijvoorbeeld vervangende apparatuur.

Voor wie is de Bedrijfsschadeverzekering?

De Bedrijfsschadeverzekering is vooral interessant voor bedrijven die voor hun omzet sterk afhankelijk zijn van hun bedrijfsmiddelen, een bepaalde toeleverancier of een nabije publiekstrekker.

Vergoed wordt de financiële gevolgschade als gevolg van schade aan uw gebouw(en), de inventaris en/of de goederenvoorraad door een gedekte oorzaak. Ook de financiële gevolgschade als gevolg van afzetting van de toevoerwegen naar aanleiding van een gebeurtenis in de omgeving, zoals een natuurbrand kunnen onder de dekking vallen. De gebeurtenis moet veroorzaakt zijn door in de voorwaarden genoemde oorzaak.

Keuze uitkeringstermijn bij een Bedrijfsschadeverzekering

Bij het afsluiten van de verzekering kiest u een uitkeringstermijn: de maximale periode waarover u de uitkering ontvangt als u financiële gevolgschade heeft. De uitkeringstermijn hangt af van de schadeomvang en de tijd die nodig is om de omzet weer op het oorspronkelijke (te verwachten) niveau te brengen. Standaard wordt vaak een uitkeringstermijn van 52 weken gekozen, maar deze kan per bedrijf sterk verschillen. Vaak zal een langere termijn nodig zijn, met name wanneer de herbouwperiode meer tijd in beslag neemt.

Overdekking op Bedrijfsschadeverzekering

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de brutowinst van uw bedrijf. De brutowinst is uw nettowinst plus vaste kosten. Het is moeilijk om winst en kosten te voorspellen. Daarom wordt meestal standaard met een 30% overdekking gewerkt. Is de financiële gevolgschade hoger dan uw verzekerd bedrag? Dan ontvangt u maximaal 30% van uw verzekerde bedrag extra. Na afloop van ieder jaar wordt achteraf de definitieve brutowinst vastgesteld en verrekend.

Wanneer uw bedrijf stil komt te liggen door schade, heeft u even geen inkomsten meer. Uw vaste lasten lopen echter gewoon door. Deze verzekering dekt uw misgelopen nettowinst, de vaste kosten én de extra kosten voor bijvoorbeeld vervangende apparatuur.

Voor wie is de Bedrijfsschadeverzekering?

De Bedrijfsschadeverzekering is vooral interessant voor bedrijven die voor hun omzet sterk afhankelijk zijn van hun bedrijfsmiddelen, een bepaalde toeleverancier of een nabije publiekstrekker.

Vergoed wordt de financiële gevolgschade als gevolg van schade aan uw gebouw(en), de inventaris en/of de goederenvoorraad door een gedekte oorzaak. Ook de financiële gevolgschade als gevolg van afzetting van de toevoerwegen naar aanleiding van een gebeurtenis in de omgeving, zoals een natuurbrand kunnen onder de dekking vallen. De gebeurtenis moet veroorzaakt zijn door in de voorwaarden genoemde oorzaak.

Keuze uitkeringstermijn bij een Bedrijfsschadeverzekering

Bij het afsluiten van de verzekering kiest u een uitkeringstermijn: de maximale periode waarover u de uitkering ontvangt als u financiële gevolgschade heeft. De uitkeringstermijn hangt af van de schadeomvang en de tijd die nodig is om de omzet weer op het oorspronkelijke (te verwachten) niveau te brengen. Standaard wordt vaak een uitkeringstermijn van 52 weken gekozen, maar deze kan per bedrijf sterk verschillen. Vaak zal een langere termijn nodig zijn, met name wanneer de herbouwperiode meer tijd in beslag neemt.

Overdekking op Bedrijfsschadeverzekering

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de brutowinst van uw bedrijf. De brutowinst is uw nettowinst plus vaste kosten. Het is moeilijk om winst en kosten te voorspellen. Daarom wordt meestal standaard met een 30% overdekking gewerkt. Is de financiële gevolgschade hoger dan uw verzekerd bedrag? Dan ontvangt u maximaal 30% van uw verzekerde bedrag extra. Na afloop van ieder jaar wordt achteraf de definitieve brutowinst vastgesteld en verrekend.