Dienstenwijzer

Misschien bent u al klant van OAK financieel advies of wilt u binnenkort ook de zorg voor uw financiële belangen toevertrouwen aan ons kantoor. Dat stellen wij zeer op prijs. Wij doen er alles aan om u inzicht te geven in onze manier van werken. In de dienstenwijzer kunt u meer lezen over onze dienstverlening en wijze van werken. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen.

OAK financieel advies heeft voor deze openheid gekozen in navolging van de Wet op de financieel toezicht (Wft). De Wft, opgericht door de overheid, heeft een nieuw wettelijk kader met regels opgesteld voor financiële dienstverleners over hoe zich tegenover de consument te gedragen. Onder andere de kwaliteit en de deskundigheid moet voldoen zodat de consument zijn vertrouwen in de financiële markten behoudt en vergroot.

Dienstenwijzer (pdf)

Dienstverleningsdocumenten (DVD’s):

Hypotheekvraag (pdf)
Pensioenvraag (pdf)
Risico’s afdekken (pdf)
Vermogen opbouw (pdf)

Stichting Erkend Hypotheekadviseur

De Erkend Financieel Adviseur volgt jaarlijks training om zo hoogwaardig en duurzaam integraal financieel advies te kunnen bieden. De Erkend Financieel Adviseur is ook altijd in het bezit van het Wft-diploma Adviseur Hypothecair krediet en het Wft-diploma Adviseur Consumptief krediet. De Erkend Financieel Adviseur analyseert en helpt de klant bij het overzicht houden over zijn gehele financiële situatie. De Erkend Financieel Adviseur volgt jaarlijks permanente educatie om goed op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving, fiscaliteiten en ontwikkelingen op zijn vakgebied. Hij analyseert de persoonlijke situatie van de klant, inclusief zijn toekomstwensen. En brengt daarna integraal advies uit waarbij de financiële belangen van de klant centraal staan, zowel op de korte als de lange termijn. De Erkend Financieel Adviseur gaat voor een lange termijnrelatie met de klant. Robin van Tilburg en Eric Gerretsen zijn Erkend Financieel Adviseur bij ROCHE financieel adviseurs. Zie ook www.mijnerkendfinancieeladviseur.nl.

Gecertificeerd pensioenadviseur

In Nederland regelen wij het inkomen voor de oude dag met onder andere een pensioen. Een pensioenregeling is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever én werknemer. De daaruit voortvloeiende pensioenproducten zijn vaak zeer complex. Een helder pensioenadvies over de mogelijkheden en de gevolgen, geeft inzicht in de te kiezen producten. Henny Groenen is Gecertificeerd Pensioen Adviseur (CPA via Akkermans en Partners) voor werkgevers, ondernemers en zelfstandigen en staat u graag te woord. Sinds 1 januari 2014 is de regelgeving voor pensioenadviseurs verder uitgebreid door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Natuurlijk beschikt Henny over het hiervoor verplicht gestelde certificaat Wft Pensioen.

Autoriteit Financiële Markten

De Wet financieel toezicht (Wft) legt verantwoordelijkheden vast van financiële dienstverleners zodat aan de consumenten bescherming geboden wordt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op het gedrag van en de informatieverstrekking door alle partijen op de financiële markten in Nederland. Zij ziet er op toe dat partijen zich aan de relevante wetten en regels houden. ROCHE financieel adviseurs is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12042772.

De adviseurs van ROCHE financieel adviseurs voldoen aan de deskundigheidseisen zoals die gesteld zijn in de Wft.

Kifid Stichting Klachteninstituut

Mocht u ondanks al onze zorgen niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan hopen wij dat u contact met ons opneemt. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij een onafhankelijk klachtencollege:

Kifid Stichting Klachteninstituut
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070 – 333 89 99
www.kifid.nl