De afkorting NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie en wordt uitgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. NHG is een vangnet op het moment dat u werkloos of arbeidsongeschikt raakt of gaat scheiden en op dat moment de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Als dit zich voordoet zal er eerst samen met uw hypotheekadviseur en in overleg met NHG gekeken worden of er mogelijkheden zijn waardoor u de hypotheeklasten wel kunt blijven betalen voor het behoud van uw eigen woning. Als het dan toch blijkt dat u de  hypotheeklasten niet meer kunt betalen en in het ergste geval uw woning verkocht dient te worden, kan NHG de eventuele restschuld kwijtschelden. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

NHG hypoteek uitleg

Als u een NHG hypotheek afsluit voldoet u aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Hierdoor weet u zeker dat u nooit te veel leent en bij deze berekening wordt ook rekening gehouden met andere uitgaven zoals boodschappen, verzekeringen en zelfs sparen.

Doordat NHG garant staat, geeft dit veel zekerheid aan de geldverstrekker voor het altijd terugkrijgen van het uitgeleende bedrag. Door deze extra zekerheid, kunnen de geldverstrekkers u een lager rentetarief aanbieden.

Om NHG te verkrijgen moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, o.a. de NHG-grens. Het aankoopbedrag van de woning mag niet hoger zijn dan de NHG-grens. De NHG kostengrens is per 01 juli 2015 verlaagd naar € 245.000,- maximale hypotheek NHG. Binnen deze kostengrens wordt altijd rekening gehouden met 6 procent aan bijkomende kosten, waaronder taxatiekosten, notariskosten, advieskosten en kosten NHG. Door deze bijkomende kosten kunt u binnen NHG maximaal een woning aankopen  van € 231.132.

Voor meer informatie en de voorwaarden NHG kunt u kijken op www.nhg.nl.

De afkorting NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie en wordt uitgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. NHG is een vangnet op het moment dat u werkloos of arbeidsongeschikt raakt of gaat scheiden en op dat moment de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Als dit zich voordoet zal er eerst samen met uw hypotheekadviseur en in overleg met NHG gekeken worden of er mogelijkheden zijn waardoor u de hypotheeklasten wel kunt blijven betalen voor het behoud van uw eigen woning. Als het dan toch blijkt dat u de  hypotheeklasten niet meer kunt betalen en in het ergste geval uw woning verkocht dient te worden, kan NHG de eventuele restschuld kwijtschelden. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

NHG hypoteek uitleg

Als u een NHG hypotheek afsluit voldoet u aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Hierdoor weet u zeker dat u nooit te veel leent en bij deze berekening wordt ook rekening gehouden met andere uitgaven zoals boodschappen, verzekeringen en zelfs sparen.

Doordat NHG garant staat, geeft dit veel zekerheid aan de geldverstrekker voor het altijd terugkrijgen van het uitgeleende bedrag. Door deze extra zekerheid, kunnen de geldverstrekkers u een lager rentetarief aanbieden.

Om NHG te verkrijgen moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, o.a. de NHG-grens. Het aankoopbedrag van de woning mag niet hoger zijn dan de NHG-grens. De NHG kostengrens is per 01 juli 2015 verlaagd naar € 245.000,- maximale hypotheek NHG. Binnen deze kostengrens wordt altijd rekening gehouden met 6 procent aan bijkomende kosten, waaronder taxatiekosten, notariskosten, advieskosten en kosten NHG. Door deze bijkomende kosten kunt u binnen NHG maximaal een woning aankopen  van € 231.132.

Voor meer informatie en de voorwaarden NHG kunt u kijken op www.nhg.nl.