Hoe zit het nu met schade, met schadevrije jaren en bonus malus korting. Voor de verzekerden is dit moeilijk te begrijpen. Zeker omdat iedere verzekeraar er weer anders mee omgaat.

Opbouw

Schadevrije jaren bouwt u op gedurende de looptijd van uw verzekering. Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u één schadevrij jaar toegekend. Hierdoor klimt u op de zogenaamde bonus/malus-ladder en die bepaalt de hoogte van uw no-claimkorting. En die no-claimkorting is weer bepalend voor de hoogte van de premie. Schadevrije jaren bouwt u alleen op als de autoverzekering op uw eigen naam staat. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen schadevrije jaren worden overgedragen (bijvoorbeeld bij overlijden of scheiding).

Wat gebeurt er bij een schade?

Indien de schade verhaalbaar is op een derde partij, zal dit geen gevolgen hebben voor de opgebouwde bonus malus korting. Mocht door omstandigheden/wetgeving/voorwaarden de schade niet verhaalbaar zijn op een derde, dan kan het voorkomen dat de schade toch gevolgen heeft voor uw opgebouwde bonus malus korting.

Als u een schade claimt en de schade is uw schuld (schuldschade), dan valt u wel terug op de bonus/malus-ladder en in schadevrije jaren. De gemiddelde terugval bij een schuldschade bedraagt 4-6 schadevrije jaren. En als u pas 1 jaar verzekerd bent, kunt u hierdoor zelfs een negatief aantal schadevrije jaren opbouwen (bijvoorbeeld -3 schadevrije jaren). U moet dan vaak een toeslag op de premie betalen. Overstappen is in deze situatie vaak niet mogelijk omdat verzekeraars zelden autobezitters met een negatief aantal schadevrije jaren accepteren. U kunt dan beter verzekerd blijven bij uw huidige verzekeraar, totdat u weer op nul of meer schadevrije jaren staat.

Niet altijd claimen

Bij lagere schadebedragen kunt u vaak de schade beter zelf betalen, als u daar het geld voor heeft. Want door het verlies van schadevrije jaren (en dus korting) stijgt uw premie. Bij een gering schadebedrag is de premieverhoging vaak hoger dan het kosten van het herstel. Denk dus goed na voordat u claimt en laat u goed adviseren bij schade.

Hoe zit het nu met schade, met schadevrije jaren en bonus malus korting. Voor de verzekerden is dit moeilijk te begrijpen. Zeker omdat iedere verzekeraar er weer anders mee omgaat.

Opbouw

Schadevrije jaren bouwt u op gedurende de looptijd van uw verzekering. Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u één schadevrij jaar toegekend. Hierdoor klimt u op de zogenaamde bonus/malus-ladder en die bepaalt de hoogte van uw no-claimkorting. En die no-claimkorting is weer bepalend voor de hoogte van de premie. Schadevrije jaren bouwt u alleen op als de autoverzekering op uw eigen naam staat. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen schadevrije jaren worden overgedragen (bijvoorbeeld bij overlijden of scheiding).

Wat gebeurt er bij een schade?

Indien de schade verhaalbaar is op een derde partij, zal dit geen gevolgen hebben voor de opgebouwde bonus malus korting. Mocht door omstandigheden/wetgeving/voorwaarden de schade niet verhaalbaar zijn op een derde, dan kan het voorkomen dat de schade toch gevolgen heeft voor uw opgebouwde bonus malus korting.

Als u een schade claimt en de schade is uw schuld (schuldschade), dan valt u wel terug op de bonus/malus-ladder en in schadevrije jaren. De gemiddelde terugval bij een schuldschade bedraagt 4-6 schadevrije jaren. En als u pas 1 jaar verzekerd bent, kunt u hierdoor zelfs een negatief aantal schadevrije jaren opbouwen (bijvoorbeeld -3 schadevrije jaren). U moet dan vaak een toeslag op de premie betalen. Overstappen is in deze situatie vaak niet mogelijk omdat verzekeraars zelden autobezitters met een negatief aantal schadevrije jaren accepteren. U kunt dan beter verzekerd blijven bij uw huidige verzekeraar, totdat u weer op nul of meer schadevrije jaren staat.

Niet altijd claimen

Bij lagere schadebedragen kunt u vaak de schade beter zelf betalen, als u daar het geld voor heeft. Want door het verlies van schadevrije jaren (en dus korting) stijgt uw premie. Bij een gering schadebedrag is de premieverhoging vaak hoger dan het kosten van het herstel. Denk dus goed na voordat u claimt en laat u goed adviseren bij schade.