Een Aflossingsvrije Hypotheek is op korte termijn de meest goedkope manier van lenen. U betaalt gedurende de looptijd van de hypotheek immers alleen rente en geen aflossing. Voor starters die vanaf 1 januari 2013 een hypotheek aangaan, is een aflossingsvrije hypotheek niet meer mogelijk omdat de hypotheekrente dan niet meer fiscaal aftrekbaar is. Zij moeten een lening minimaal in 30 jaar annuïtair aflossen voor de fiscale hypotheekrente aftrek. Voor kopers die eind 2012 al een hypotheek hadden, blijft de mogelijkheid bestaan de hypotheek aflossingsvrij voort te zetten.

Aflossingsvrije Hypotheek uitleg

Met de Aflossingsvrije Hypotheek zorgt u zelf voor het bedrag waarmee u uw hypotheek op de einddatum geheel of gedeeltelijk aflost. Als u de aflossingsvrije hypotheek niet aflost, blijven er altijd maandlasten uit volgen. En omdat de hypotheekrente nog maar 30 jaar fiscaal aftrekbaar is, zal de rente-aftrek op termijn gaan vervallen. Het is afhankelijk van de betaalbaarheid van de maandlasten in de toekomst, met name op pensioendatum, of het noodzakelijk is om de aflossingsvrije hypotheek toch te gaan aflossen. Hierbij houden we rekening met toekomstig inkomen en het vervallen van de fiscale aftrek.

Wanneer de spaarrente laag is, wordt vaak tussentijds extra afgelost op de hypotheek omdat de hypotheekrente vaak veel hoger ligt.

Een Aflossingsvrije Hypotheek is op korte termijn de meest goedkope manier van lenen. U betaalt gedurende de looptijd van de hypotheek immers alleen rente en geen aflossing. Voor starters die vanaf 1 januari 2013 een hypotheek aangaan, is een aflossingsvrije hypotheek niet meer mogelijk omdat de hypotheekrente dan niet meer fiscaal aftrekbaar is. Zij moeten een lening minimaal in 30 jaar annuïtair aflossen voor de fiscale hypotheekrente aftrek. Voor kopers die eind 2012 al een hypotheek hadden, blijft de mogelijkheid bestaan de hypotheek aflossingsvrij voort te zetten.

Aflossingsvrije Hypotheek uitleg

Met de Aflossingsvrije Hypotheek zorgt u zelf voor het bedrag waarmee u uw hypotheek op de einddatum geheel of gedeeltelijk aflost. Als u de aflossingsvrije hypotheek niet aflost, blijven er altijd maandlasten uit volgen. En omdat de hypotheekrente nog maar 30 jaar fiscaal aftrekbaar is, zal de rente-aftrek op termijn gaan vervallen. Het is afhankelijk van de betaalbaarheid van de maandlasten in de toekomst, met name op pensioendatum, of het noodzakelijk is om de aflossingsvrije hypotheek toch te gaan aflossen. Hierbij houden we rekening met toekomstig inkomen en het vervallen van de fiscale aftrek.

Wanneer de spaarrente laag is, wordt vaak tussentijds extra afgelost op de hypotheek omdat de hypotheekrente vaak veel hoger ligt.