Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of vaker genoemd een ‘bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering’ is een verzekering tegen schade die u -als ondernemer of door een van uw medewerkers- toebrengt aan anderen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (afgekort AVB) beschermt u uw bedrijf tegen deze gevolgen.

De AVB voor bedrijven dekt uw aansprakelijkheid voor zowel materiële- als letselschade. Ook bent u verzekerd voor aansprakelijkstelling voor schade bij uw medewerkers  (werkgeversaansprakelijkheid) en voor schade veroorzaakt door uw product (productaansprakelijkheid).

Wat valt er onder de dekking van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Onder de dekking van een AVB valt op hoofdlijnen:

 • algemene bedrijfsaansprakelijkheid: als een klant bijvoorbeeld zijn hoofd stoot aan een laaghangend bord of uitglijdt op een gladde vloer in uw bedrijfspand;
 • werkgeversaansprakelijkheid: als bijvoorbeeld een van uw werknemers tijdens het werk schade oploopt door een niet goed functionerende beschermkap;
 • schade die tijdens of na het leveren van uw producten is aangebracht: als uw bedrijf bijvoorbeeld schade veroorzaakt bij een opdrachtgever als gevolg van een gebrekkige uitvoering van uw werkzaamheden.

Ook de schade die hieruit voortkomt is gedekt, de zogeheten ‘gevolgschade’. Levert u een slecht onderdeel waardoor de machine van uw klant vastloopt, dan is naast de schade aan de machine ook de gevolgschade door het stilstaan van de machine gedekt. Het maakt hierbij niet uit of u zelf de schade veroorzaakt of een medewerker.

In het algemeen bent u als bedrijf verzekerd tegen alle materiële- en letselschade die is toegebracht door u of uw werknemers óf materiële schade als gevolg van het leveren van gebrekkige producten. Ook is het bedrijf verzekerd tegen schade die uzelf of uw werknemers oplopen of veroorzaken tijdens de uitvoering van bedrijfsmatige activiteiten.

Aanvullende dekkingen bij een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Naast de standaarddekking zijn er afhankelijk van de bedrijfsaard nog aanvullende dekkingen mogelijk. Denk hierbij aan:

 • WEGAM:  Dekt aansprakelijkheid voor schade die uw werknemers oplopen bij het gebruik van motorvoertuigen tijdens zakelijk verkeer. De dekking is ook als losse verzekering verkrijgbaar;
 • Opzicht:  Dekt bijvoorbeeld schade die u toebrengt aan de machine van een klant, terwijl u deze aan het repareren was;
 • Inloopschade:  Dekt eventuele schade veroorzaakt voor de ingangsdatum van uw verzekering en nu nog niet geopenbaard is. Deze schade (of de kans daarop) mag bij u nog niet bekend zijn bij het afsluiten van deze verzekering.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of vaker genoemd een ‘bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering’ is een verzekering tegen schade die u -als ondernemer of door een van uw medewerkers- toebrengt aan anderen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (afgekort AVB) beschermt u uw bedrijf tegen deze gevolgen.

De AVB voor bedrijven dekt uw aansprakelijkheid voor zowel materiële- als letselschade. Ook bent u verzekerd voor aansprakelijkstelling voor schade bij uw medewerkers  (werkgeversaansprakelijkheid) en voor schade veroorzaakt door uw product (productaansprakelijkheid).

Wat valt er onder de dekking van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Onder de dekking van een AVB valt op hoofdlijnen:

 • algemene bedrijfsaansprakelijkheid: als een klant bijvoorbeeld zijn hoofd stoot aan een laaghangend bord of uitglijdt op een gladde vloer in uw bedrijfspand;
 • werkgeversaansprakelijkheid: als bijvoorbeeld een van uw werknemers tijdens het werk schade oploopt door een niet goed functionerende beschermkap;
 • schade die tijdens of na het leveren van uw producten is aangebracht: als uw bedrijf bijvoorbeeld schade veroorzaakt bij een opdrachtgever als gevolg van een gebrekkige uitvoering van uw werkzaamheden.

Ook de schade die hieruit voortkomt is gedekt, de zogeheten ‘gevolgschade’. Levert u een slecht onderdeel waardoor de machine van uw klant vastloopt, dan is naast de schade aan de machine ook de gevolgschade door het stilstaan van de machine gedekt. Het maakt hierbij niet uit of u zelf de schade veroorzaakt of een medewerker.

In het algemeen bent u als bedrijf verzekerd tegen alle materiële- en letselschade die is toegebracht door u of uw werknemers óf materiële schade als gevolg van het leveren van gebrekkige producten. Ook is het bedrijf verzekerd tegen schade die uzelf of uw werknemers oplopen of veroorzaken tijdens de uitvoering van bedrijfsmatige activiteiten.

Aanvullende dekkingen bij een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Naast de standaarddekking zijn er afhankelijk van de bedrijfsaard nog aanvullende dekkingen mogelijk. Denk hierbij aan:

 • WEGAM:  Dekt aansprakelijkheid voor schade die uw werknemers oplopen bij het gebruik van motorvoertuigen tijdens zakelijk verkeer. De dekking is ook als losse verzekering verkrijgbaar;
 • Opzicht:  Dekt bijvoorbeeld schade die u toebrengt aan de machine van een klant, terwijl u deze aan het repareren was;
 • Inloopschade:  Dekt eventuele schade veroorzaakt voor de ingangsdatum van uw verzekering en nu nog niet geopenbaard is. Deze schade (of de kans daarop) mag bij u nog niet bekend zijn bij het afsluiten van deze verzekering.