Als u de oude woning nog te koop heeft staan en er al een andere woning is gekocht, kan het uitkomst bieden als u tijdelijk uw koopwoning kunt verhuren.

Met de huurinkomsten kunnen de lasten van de te koop staande woning geheel of gedeeltelijk worden afgedekt. Op die manier kunt u een slechte periode op de woningmarkt overbruggen en kan de verkoop plaatsvinden op een moment dat de markt er voor u beter voor staat.
In uw hypotheekakte staat echter vermeld dat verhuur niet is toegestaan. Ook heeft verhuur soms grote fiscale consequenties, waardoor het soms beter is om hier niet voor te kiezen.
In de praktijk blijkt dat verhuur eigenlijk alleen mogelijk is onder de Leegstandswet. De gemeente moet voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet een vergunning afgeven.
Daarnaast dient toestemming te worden aangevraagd bij de hypotheekverstrekker.

Koopwoning verhuren

Als u besluit om tijdelijk uw woning te verhuren en u de vergunning en de toestemming van de bank hebt geregeld, is het tot slot nog belangrijk dat de verzekeraar van de woning op de hoogte wordt gesteld van de verhuur. De verzekeraar kan de dekking voor de opstal- en/of de aansprakelijkheidsverzekering beperken of de verzekeringspremie aanpassen.

Voor de fiscale afwegingen en het regelen van de toestemming van de bank en het aanpassen van uw verzekeringspolissen staan bij ons kantoor deskundige adviseurs voor u klaar, die hierbij kunnen helpen.

Als u de oude woning nog te koop heeft staan en er al een andere woning is gekocht, kan het uitkomst bieden als u tijdelijk uw koopwoning kunt verhuren.

Met de huurinkomsten kunnen de lasten van de te koop staande woning geheel of gedeeltelijk worden afgedekt. Op die manier kunt u een slechte periode op de woningmarkt overbruggen en kan de verkoop plaatsvinden op een moment dat de markt er voor u beter voor staat.
In uw hypotheekakte staat echter vermeld dat verhuur niet is toegestaan. Ook heeft verhuur soms grote fiscale consequenties, waardoor het soms beter is om hier niet voor te kiezen.
In de praktijk blijkt dat verhuur eigenlijk alleen mogelijk is onder de Leegstandswet. De gemeente moet voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet een vergunning afgeven.
Daarnaast dient toestemming te worden aangevraagd bij de hypotheekverstrekker.

Koopwoning verhuren

Als u besluit om tijdelijk uw woning te verhuren en u de vergunning en de toestemming van de bank hebt geregeld, is het tot slot nog belangrijk dat de verzekeraar van de woning op de hoogte wordt gesteld van de verhuur. De verzekeraar kan de dekking voor de opstal- en/of de aansprakelijkheidsverzekering beperken of de verzekeringspremie aanpassen.

Voor de fiscale afwegingen en het regelen van de toestemming van de bank en het aanpassen van uw verzekeringspolissen staan bij ons kantoor deskundige adviseurs voor u klaar, die hierbij kunnen helpen.