Het verschil tussen de step van pakweg 20 jaar geleden en die van vandaag: vroeger was de step vooral voor kinderen, die ook zelf moesten “steppen” om vooruit te komen. De step van nu is vooral voor volwassenen die alleen hoeven te staan, terwijl de elektromotor voor de aandrijving zorgt.

Aantal elektrische steps groeit snel
Vooral in de grotere steden zie je de elektrische step steeds meer. Steeds meer mensen verplaatsen zich “op de step”, die klein en wendbaar is. Mag dat zo maar en hoe zit het met de verzekeringen?

Mag het?
De meeste steps of fatbikes zijn niet goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De elektrische step of meeste type fatbikes wordt geacht een motorvoertuig te zijn. Motorvoertuigen die niet door de RDW zijn goedgekeurd mogen niet op de openbare weg rijden. Dus het antwoord is nee. Het mag niet. Overigens wordt er in “Den Haag” wel nagedacht over aanpassing van de wetgeving. Maar het is niet de verwachting dat op korte termijn op dit punt de wet zal veranderen.

Hoe zit het met de AVP?
Wat is de situatie wanneer jij op de step rijdt en je een ongeval veroorzaakt. Bijvoorbeeld doordat je een verkeerde beweging maakt, waardoor een fietser komt te vallen en blijvend letsel oploopt.

Wanneer door jouw schuld een ander schade lijdt, dan zal je over het algemeen die schade moeten vergoeden. Jouw Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren vergoedt in veel gevallen de financiële schade die jij als particulier onrechtmatig aan derden toebrengt. Maar niet de schade die je met een motorvoertuig veroorzaakt.

Nu een elektrische step of fatbike geacht wordt een motorrijtuig te zijn, valt de schade die je met deze step aan derden toebrengt niet onder de dekking van de AVP. De eventuele schade aan derden zal je dan dus zelf moeten betalen.

Meer weten?
Gebruik je zo’n vervoermiddel, neem dan contact met ons kantoor op. Wij gaan dan graag na of er bijzondere eisen zijn waaraan je moet voldoen en of er bijzondere aandachtspunten zijn op het gebied.

Het verschil tussen de step van pakweg 20 jaar geleden en die van vandaag: vroeger was de step vooral voor kinderen, die ook zelf moesten “steppen” om vooruit te komen. De step van nu is vooral voor volwassenen die alleen hoeven te staan, terwijl de elektromotor voor de aandrijving zorgt.

Aantal elektrische steps groeit snel
Vooral in de grotere steden zie je de elektrische step steeds meer. Steeds meer mensen verplaatsen zich “op de step”, die klein en wendbaar is. Mag dat zo maar en hoe zit het met de verzekeringen?

Mag het?
De meeste steps of fatbikes zijn niet goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De elektrische step of meeste type fatbikes wordt geacht een motorvoertuig te zijn. Motorvoertuigen die niet door de RDW zijn goedgekeurd mogen niet op de openbare weg rijden. Dus het antwoord is nee. Het mag niet. Overigens wordt er in “Den Haag” wel nagedacht over aanpassing van de wetgeving. Maar het is niet de verwachting dat op korte termijn op dit punt de wet zal veranderen.

Hoe zit het met de AVP?
Wat is de situatie wanneer jij op de step rijdt en je een ongeval veroorzaakt. Bijvoorbeeld doordat je een verkeerde beweging maakt, waardoor een fietser komt te vallen en blijvend letsel oploopt.

Wanneer door jouw schuld een ander schade lijdt, dan zal je over het algemeen die schade moeten vergoeden. Jouw Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren vergoedt in veel gevallen de financiële schade die jij als particulier onrechtmatig aan derden toebrengt. Maar niet de schade die je met een motorvoertuig veroorzaakt.

Nu een elektrische step of fatbike geacht wordt een motorrijtuig te zijn, valt de schade die je met deze step aan derden toebrengt niet onder de dekking van de AVP. De eventuele schade aan derden zal je dan dus zelf moeten betalen.

Meer weten?
Gebruik je zo’n vervoermiddel, neem dan contact met ons kantoor op. Wij gaan dan graag na of er bijzondere eisen zijn waaraan je moet voldoen en of er bijzondere aandachtspunten zijn op het gebied.